Home

paulboutsenPaul Boutsen (1962) heeft meer dan 30 jaar ervaring in participatieve procesbegeleiding, beleidsvoorbereiding en regionale economische ontwikkeling. Hij heeft een geschiedenis in het begeleiden van creatieve projecten, (her)structureringen en productieadvies bij de overheid en in de private sector. Hij werkte aan stedelijke vernieuwing in Mechelen, het buurtopbouwwerk en de regionale economische ontwikkeling in de Limburgse Mijnstreek, herbestemming van industriële panden in opdracht van de Vlaamse overheid en diverse gemeentebesturen, de herstructurering van een producent van groene elektriciteit en diverse grootschalige culturele producties. Hij werkte actief aan de cleantech ontwikkelingsstrategie voor Limburg. Paul is tevens internationaal actief, vooral als netwerker tussen mijngebieden. Naast opdrachten als consultant, ontwikkelde hij als ‘eigen organisaties’ de VZW Het Vervolg (projectencentrum van de Mijnstreek) en de cvba transit_LAB (reconversie en transitietrajecten).

Paul Boutsen werkt als zelfstandig consulent vanuit de CV ADACT (Advies en Actie). Daarnaast ontwikkelde hij twee structuren voor grootschaliger creatieve projecten, de vzw Het Vervolg en de CV transit_LAB.

Met de nv IPAS werkt Paul Boutsen aan de circulaire economie: totale recyclage van huisvuil en andere restproducten. Een ontwikkeling van URBAN MINING gebaseerd op de technologie uit de kolenwasserijen.


VZW HET VERVOLG

VZW Het Vervolg, projectencentrum van de Mijnstreek is sedert 1991 actief in Limburg als ontwikkelaar van een culturele strategie in de reconversie. Het Vervolg is actief op het snijpunt van regionale ontwikkeling, cultuur, toerisme en internationalisering van de  regio. De labels waaronder de projecten van VZW Het Vervolg passen zijn:

  • COALFACE, voor media en identiteitsonderzoek.
  • MINING&MORE, voor toeristische ontwikkeling van de Mijnstreek.

Meer info: www.hetvervolg.org


CV TRANSIT_LAB

cropped-logo_transitlabklCV transit_LAB, een coöperatieve voor innovatie en samenwerking, ontwikkelt oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, gerelateerd aan regionale ontwikkeling of ecologische en sociale transitievraagstukken. Het is een netwerk van deskundigen die werken vanuit een nieuwe formule voor ‘co creatie’ of vanuit ‘studiesyndicaten’.

Meer info: www.transitlab.be


NV IPAS

IPAS – urban mining – ontwikkelt en promoot een systeem voor de totale valorisatie van huishoudelijk en soortgelijk afval: alles uit het afval wordt na scheiding op dichtheid opnieuw in de kringloop gebracht. Materiaal en energie in de best mogelijk verhouding: circulaire economie.

meer info: www.ipas.world