Sustainable development & ecology

Paul Boutsen werkt enerzijds aan de uitbouw van de CV transit_LAB, als platform voor co creatie en realiseerde anderzijds een aantal relevante projecten

CV transit_LAB

Transit_LAB is een coöperatief bedrijf dat oplossingen voor complexe vraagstukken creëert vanuit een uniek model van co creatie.  Transit_LAB staat voor het realiseren van vernieuwende projecten in de duurzame ontwikkeling. De activiteiten situeren zich in ‘transitietechnologie’ en reconversietrajecten’

  • Transitietechnologie’: technieken, inzichten en praktijken die vandaag echt toepasbaar zijn en die bijdragen aan de transitie naar een nieuwe maatschappij waarin duurzame evenwichten worden nagestreefd.
  • Reconversietrajecten’: regio’s, gemeenschappen, industrieën die een verandering ondergaan en zelf mee vorm willen geven aan een duurzame toekomst. transit_LAB mobiliseert deskundigheid uit diverse disciplines.

WASTE REFINERY

WASTE REFINERY is een volwaardig alternatief voor de valorisatie van huishoudelijk afval. Vanuit de CV transit_LAB wordt een technologisch proces gepromoot dat huisvuil doorheen een nat was proces stuurt en onmiddellijk enerzijds de herbruikbare materialen voorbereidt om in de kringloop te komen en anderzijds de brandbare fractie omvormt tot een hoogwaardige brandstof. Dit project wordt gepromoot samen met IPAS.
meer info: www.ipas.world

ZLDR-mine visienota 2020 – 2030

In 2018 en 2019 ontwikkelde Paul Boutsen een nieuwe lange termijnvisie 2020 – 20230 voor het gebied van de mijnsite van Zolder in Limburg. Daarin worden bestaande ontwikkelingen verbonden om samen een sterker resultaat te bereiken en wordt een nieuw model van samenwerken uitgetekend voor de overheid, bedrijfsleven en bevolking.


Cleantechcampus en Greenville in Houthalen-Helchteren

Greenville Houthalen
Greenville Houthalen

In een opdracht van 3 jaar het proces begeleiden van idee tot realisatie van de Cleantech Campus, incubator Greenville, de creatie van I-Cleantech Vlaanderen, een concept om klassieke industrieterreinen energieonafhankelijk te maken via een doorgedreven samenwerkingsmodel tussen bestaande bedrijven, …

Een regionale Cleantech strategie voor Limburg

In 2010 ontwikkelde Paul Boutsen een visie voor met policy aanbevelingen voor Limburg om een nieuwe economische sector te ontwikkelen, de Cleantech. De policy paper bevat concrete aanbevelingen voor Limburg ,geïnspireerd op succesvolle internationale voorbeelden.

Ecowatt, waterkrachtcentrales

In 2000 was Paul Boutsen directeur bij de nv Ecowatt. Hij leidde er een herstructurering en begeleidde de bouw van 4 kleinschalige waterkrachtcentrales.