Regional development

Paul Boutsen werkt sedert het sluiten van de Limburgse steenkoolmijnen actief mee aan het creëren van een nieuwe Mijnstreek, met name in het formuleren en promoten van oplossingen voor de herbestemming van het mijnpatrimonium.

Relevante opdrachten:

 • Een nieuwe lange termijnvisie (2020 – 20230) voor ZLDR-mine, het gebied van en rond de koolmijn van Zolder in Limburg.
 • De creatie van een masterplan voor de Mijnsite MARCASSE in de Borinage.
 • ‘Stadt-Box-Leoben’ een concept voor een mobiele activeringswerkplaats voor de Stad Leoben in Oostenrijk.
 • De creatie van de Cleantech Campus en Greenville in Houthalen-Helchteren. www.greenville.be
 • Het concept van het Bezoekersonthaal in C-Mine / Winterslag. www.c-minegenk.be
 • Een plan voor de toeristische valorisatie van het mijnerfgoed in opdracht van Toerisme Limburg.
 • Opdrachthouder voor de Vlaamse Overheid, afdeling Monumenten en Landschappen als netwerker ten gunste van de herontwikkeling van het beschermde mijnpatrimonium
 • Stafmedewerker bij Streekplatform Mijnstreek / Midden-Limburg voor het domein: herbestemmingen masterplanning mijnterreinen, toerisme, Kolenspoor als drager voor regionale ontwikkeling.
 • Vertegenwoordiger van de Limburgse mijnregio in EURACOM, netwerk van lokale overheden uit mijngebieden in Europa.
 • Promotor van het Kolenspoor als drager voor nieuwe samenhang in het Mijngebied.
 • Coördinator van STEBO, de opbouwwerk en projectenorganisatie in zake wonen, werken, ondernemen en leven in Limburg.  www.stebo.be
 • Oprichter van vzw Het Vervolg, projectencentrum van de Mijnstreek. Deze onafhankelijke ontwikkelingsorganisatie initieert projecten en samenwerking op het snijvlak van regionale ontwikkeling, media en cultuur, toerisme en erfgoed. www.hetvervolg.org
 • Buurtopbouwwerker in Zwartberg / Genk.
 • Open Buurtatelier Genk-Noord: fabricatie van houten speeltuigen.
 • Buurtopbouwwerker in Mechelen: stadsvernieuwing en welzijnsplanning in Klein Begijnhof Heembeemd.